powrót


 

Niewątpliwym atutem firmy jest doświadczenie w prowadzeniu prac przygotowawczych i projektowych oraz uzgodnień międzybranżowych związanych z realizowanymi inwestycjami a także znajomość problemów pojawiających się na każdym z poszczególnych etapów przygotowania i realizacji inwestycji. Współpraca z inwestorami oraz z administracją lokalną i samorządami gospodarczymi układa się dobrze.

Znajomość zasad działania i specyfiki urzędów oraz firm funkcjonujących w naszym regionie może w znacznym stopniu usprawnić i uprościć rozwiązywanie problemów, które ewentualnie mogą pojawić się w czasie realizacji inwestycji.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ INVESTCOM Sp. z o. o. :

  


Przebudowa drogi powiatowej Nr 1020L Biała Podlaska (ul. Terebelska) - Terebela - Jagodnica - Witulin w m. Rakowiska od km 2+238 do km 3+375 odcinek długości 1,137 km i budowa oświatlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1020L w m. Rakowiska
więcej

Przebudowa ulicy Piaski Zamiejskie II etap w mieście Siedlce i budowa ulicy Piaskowej w gminie Siedlce
więcej

Budowa dróg gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego Dolina Zielawy
więcej

1  2  3  4  5  6  7  8    
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 495383, dziś: 262