powrót


 

Niewątpliwym atutem firmy jest doświadczenie w prowadzeniu prac przygotowawczych i projektowych oraz uzgodnień międzybranżowych związanych z realizowanymi inwestycjami a także znajomość problemów pojawiających się na każdym z poszczególnych etapów przygotowania i realizacji inwestycji. Współpraca z inwestorami oraz z administracją lokalną i samorządami gospodarczymi układa się dobrze.

Znajomość zasad działania i specyfiki urzędów oraz firm funkcjonujących w naszym regionie może w znacznym stopniu usprawnić i uprościć rozwiązywanie problemów, które ewentualnie mogą pojawić się w czasie realizacji inwestycji.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ INVESTCOM Sp. z o. o. :

  


Remont drogi wojewódzkiej Nr 698 Siedlce ? Łosice ? Konstantynów ? Terespol na odcinku od km 96+620 do km 99+950 oraz od km 100+635 do km 102+324
więcej

Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Siedlcach
więcej

Przebudowa ulic Daszyńskiego i Piaski Zamiejskie ? etap I w Siedlcach
więcej

   1  2  3  4  5  6  7  8    
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 481114, dziś: 30