powrót


 
Budowa kolektora deszczowego "ulgi" oraz zbiornika retencyjnego w Siedlcach

Nadzór inwestorski

Zamawiający
Urząd Miasta Siedlce
ul. Skwer Niepodległości 2
08-110 Siedlce

Nazwa zadania
Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego p. n.: "Budowa kolektora deszczowego "ulgi" oraz zbiornika retencyjnego

Zakres wykonywanych robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- komora rozdzielcza KOM 1
- roboty nawierzchniowe
- roboty ziemne
- roboty montażowe
- separatory - separator rurowy zawiesin i ropopochodnych
- przebudowa kolizji
- zbiornik retencyjny
- roboty melioracyjne
- przeprowadzenie wszelkich prób i badań

Wartość robót: 7 246 800,00 zł

Okres realizacji: 03.2008r. - 12.2008r.


powrót  |   drukuj
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 491332, dziś: 107