powrót


 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 698 Siedlce - Łosice - Konstantynów - Terespol na odcinku Krzyczew - dr. kraj. Nr 68 od km 87+980 do km 94+550

Sprawowanie funkcji Inżyniera zgodnie z warunkami FIDIC

Zamawiający
Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Turystyczna 7a
20-207 Lublin

Nazwa zadania
Pełnienienie funkcji Inżyniera oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 698 Siedlce - Łosice - Konstantynów - Terespol na odcinku Krzyczew - dr. kraj. Nr 68 od km 87+980 do km 94+550

Zakres wykonywanych robót obejmuje:

Branża drogowa
obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 87+890 do km 94+550, w zakres której wchodzą następujące roboty:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- odwodnienie korpusu drogowego - przebudowa przepustów
- podbudowy
- nawierzchnie
- roboty wykończeniowe
- oznakowanie pionowe i poziome
- ustawienie poręczy i barier ochronnych
- wycinka drzew i urządzenie zieleni drogowej
- badania archeologiczne i nadzór archeologiczny

Branża sanitarna
obejmuje następujący zakres robót:
- roboty demontażowe
- przebudowa wodociągów kolidujących z projektowaną kanalizacją deszczową
- budowa kanalizacji deszczowej

Branża telekomunikacyjna
obejmuje następujący zakres robót:
- wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi
- budowa studni kablowych
- układanie kabli w rowie
- układanie kabli w kanalizacji kablowej

Branża mostowa
obejmuje następujący zakres robót:
- budowa drogi objazdowej z mostem tymczasowym na czas przebudowy mostu stałego
- budowa mostu obejmująca: rozebranie istniejącego ustroju niosącego żelbetowego, wzmocnienie posadowienia podpór poprzez wykonanie kolumn iniekcyjnych, wzmocnienie ław fundamentowych i korpusów podpór, rozebranie górnych części przyczółków i wykonanie skrzydełek wiszących i ścianek zaplecznych, wykonanie płyt przejściowych żelbetowych, wykonanie przy przyczółkach murów z gruntu zbrojonego, wykonanie nowego ustroju niosącego z czterech belek stalowych spawanych wraz z płytą żelbetową


Wartość robót: 25 963 301,58 zł

Okres realizacji: 07.2007r. - 11.2008r.
powrót  |   drukuj
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 491330, dziś: 105