powrót


 
2010-03-18

Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej Gminy Wisznice

Nadzór inwestorski

Zamawiający
Gmina Wisznice
ul. Rynek 35
21-580 Wisznice

Nazwa zadania
Komplesowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej Gminy Wisznice

Zakres wykonywanych robót obejmuje:
1) budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gminie Wisznice
2) modernizacja stacji uzdatniania wody w Wisznicach
3) budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wisznice
4) wykonanie kompaktowych biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wisznice

Okres realizacji: 03.2010r. - 06.2012r.

powrót  |   drukuj   |  archiwum
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 491357, dziś: 1