powrót


 
2010-03-08

Market budowlany BRICOMAN - wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej zagospodarowania terenu dla Marketu budowlanego BRICOMAN w Białej Podlaskiej

Zakres wykonywanych prac obejmuje:
1) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:
     a) projekt drogowy
          - parking w granicach działki Inwestora
          - włączenie działk Inwestora do zewnętrznego układu komunikacyjnego
          - rozwiązanie kolizji infrastruktury w brębie działki Inwestora i poza nią
          - projekt organizacji ruchu
     b) sieci sanitarne           
          - przyłącze kanalizacji sanitarnej
          - przyłącze kanalizacji deszczowej
          - przyłącze wody
          - hydranty zewnętrzne ppoż.
          - rzowiązanie kolizji infrastruktury w obrębie działki Inwestora i poza nią
     c) sieci elektroenergetyczne 
          - przyłącze energetyczne
          - stacja transformatorowa
          - złącze kablowe
          - oświetlenie zewnętrzne  
     d) uzgodnienie ww. projektów branżowych infrastruktury technicznej z włąściwymi zarządcami dróg oraz gestorami sieci
     e) przygotowanie oraz uzgodnienie w ZUDP
     f) uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę
2) opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi
3) pełnienie nadzoru autorskiego

Okres realizacji: 03.2010r. -  06.2010r.


powrót  |   drukuj   |  archiwum
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 491350, dziś: 125