powrót


 
2009-06-19

Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Kijowiec, Dereczanka, Husinka wraz z przebudową mostu przez rzekę Krzną w m. Kijowiec, gmina Zalesie

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiający
Powiat Bialski
ul. Brzeska 41
21-500 Biała Podlaska

Nazwa zadania
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą "Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Kijowiec, Dereczanka, Husinka warz z przebudową mostu przez rzekę Krznę w m. Kijowiec, gmina Zalesie" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego.

Zakres wykonywanych robót obejmuje:
1. Budowa drogi powiatowej Nr 1042L Woskrzenice - Koczukówka - Kijowiec od km 4+389 do km 5+938, odcinek długości 1,549 km oraz łącznika gminnego od km 0+000 do km 0+319,50 o długości 0,31195 km na terenie gminy Biała Podlaska i gminy Zalesie.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1041L Zalesie - Krzyczew na odcinku Kijowiec - Dereczanka od km 3+306 do km 6+862,5 o długości 3,5565 km wraz z przebudową skrzyżowania w Kijowcu, gmina Zalesie.
3. Przebudowa mostu na rzece Krzna w miejscowości Kijowiec, w km 3+514 drogi powiatowej Nr 1041L Zalesie - Krzyczew.

Wartość robót: 16 423 017,50 zł

Okres realizacji: 25.06.2009r. - 30.09.2010r.

                 powrót  |   drukuj   |  archiwum
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 491343, dziś: 118