powrót


 
2010-02-25

Przebudowa ul. Międzyrzeckiej, ul. Jana Pawła II, ul. Lubelskiej i Pl. Wolności wraz z autobusowym punktem obsługi pasażerów. I etap - Przebudowa ul. Lubelskiej w Radzyniu Podlaskim

Nadzór inwestorski

Zamawiający
Miasto Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski

Nazwa zadania
Przebudowa ul. Międzyrzeckiej, ul. Jana Pawła II, ul. Lubelskiej i Pl. Wolności wraz z autobusowym punktem obsługi pasażerów. I etap - Przebudowa ul. Lubelskiej w Radzyniu Podlaskim

Zakres wykonywanych robót obejmuje:
1)
roboty drogowe
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników z kostki brukowej i betonowej, nawierzchni z betonu
- roboty rozbiórkowe nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
- budowę jezdni ul. Lubleskiej i części  ul. Jana Pawła II
- obrzeża betonowe na podsypce piaskowej
- ustawienie krawężników z ustawieniem ław betonowych
- budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej
- budowę chodników dla pieszych
- budowę ścieżki rowerowej z kostki brukowej
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- roboty wykońzceniowe
2) roboty sanitarne
- budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy 200, 315 i 400mm
- budowę kanalizacji deszczowej z rur polietrowych o średnicy 1000mm
3) roboty elektryczne
- budowę oświetlenia ulicznego
- przebudowę kolizji urządzeń elektroenergetycznych w związku z budową ul. Lubleksiej i ul. Jana Pawła II

Wartość robót: 3 607 733,64 zł

Okres realizacji: 02.2010r. - 10.2010r.powrót  |   drukuj   |  archiwum
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2023 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 447395, dziś: 58